Arbeidsliv

Digitalisering / teknologi

Bli med på den digitale transformasjonen.
Background photo

Digitalisering / teknologi

Teknologiemner, Universitetet i Stavanger

Tilbudene leveres digitalt, 30 plasser pr. emne

 • Dyplæring (kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger i dyplæring og kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter) – opptakskrav er bachelor i Computer Science, alternativt bachelorgrad med minimum 50 studiepoeng innen programmering/matematikk og statistikk. Oppstart september 2022, 5 Studiepoeng
 • Semantisk teknologi
  Opptakskrav er bachelor innen teknologiske fag. Oppstart september 2021, 5 Studiepoeng
 • Maskinlæring – Opptakskrav kompetanse innen statistikk, matematikk og programmering Oppstart januar 2022, 5 Studiepoeng
 • Reinforcment Learning (Bruk av AI) – Opptakskrav kompetanse innen programmering, beregninger, algebra, sannsynlighet og statistikk. Oppstart mars 2022, 10 Studiepoeng

Petroleumskybernetikk for ingeniører og ledere

I studiet blir en kjent med en verktøykasse med kybernetikkteknologier, lærer om fordelene og begrensningene, spesifikasjoner for deres anvendelse i olje- og gassindustrien samt brukseksempler innen boring og brønn, produksjon, drift og reservoarteknologi. Studiet skal sette en i stand til å indentifisere applikasjonsområder for digital og automatiseringsteknologi.

 • Opptakskrav er Bachelor innen teknologiske fag.  Oppstart januar 2022. 8 studiepoeng. 15 plasser

Digital sikkerhet – risikostyring – FULLTEGNET

Digitaliseringen transformerer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Våre myndigheter, virksomheter og innbyggere opplever derfor økende avhengighet av velfungerende, sikre, tilgjengelige og pålitelige digitale tjenester.

 • Studiepoeng 2,5, søknadsfrist 15. mars, masternivå 32 studieplasser, oppstart 6. april ved NTNU

Elements of AI
Kurset passer for alle som ønsker å vite mer om hva kunstig intelligens er, hvordan KI utvikles, og hva som kan (og ikke kan) gjøres med KI. Kurset kombinerer teori med praktiske oppgaver.

 • 0 Studiepoeng, åpen påmelding/gjennomføring. NTNU

System engineering industrial digitalization and digital twin - FULLTEGNET
This course introduces the concept of industrial digitalization: how digitalization affects engineering and the oil and gas industry. It will give you the right technical knowledge to become a well informed and active participant in digitalization projects and a critical end user of the technology.

 • 2,5 Studiepoeng, 25 studieplasser, søknadsfrist 20.01.21, oppstart 27.01.21. Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Fundamentals of System Engineering - FULLTEGNET
Fundamental principles and processes for defining, designing, ordering and making complex and effective system, such as drilling rigs, AUV's. It focuses on designing systems with the required capabilities, reliable and maintainable throughout their lifecycle
.

 • 7,5 Studiepoeng, 25 studieplasser, søknadsfrist 20.01.20, oppstart 25.01.21. Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Welding and in-service inspection technologies
This course focuses on increasing the understanding of the principals of welding and related quality assurance / in-service inspection technologies in the field of mechanical/structural engineering.

 • 5 Studiepoeng, oppstart 16.12.20, Masternivå, Universitet i Stavanger – DETTE STUDIET ER FULLTEGNET

Digitalisering av verdiskaping
Bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping.

 • 7.5 Studiepoeng, 12 studieplasser, søknadsfrist 15/01-21, oppstart 11.02.21, erfaringsbasert masterprogram, NTNU

Digital strategi og ledelse
Datadreven beslutningstrategi, digital samhandling og kommunikasjon, intro i Big Data og IOT, samt digitale verdikjeder.

 • 7,5 Studiepoeng, 12 Studieplasser, søknadsfrist 15/2-21, oppstart 22.04.21, erfaringsbasert masterprogram NTNU

Programmering og bruk av data

Python programmering for beregninger
Emnet gir innføring i ingeniørfaglig og teknisk programmering med Python. Deltakerne vil få kunnskap om og tilegne seg ferdigheter i grunnleggende programmeringsteknikker og spesielt om Python.

 • 5 Studiepoeng, 100 Studieplasser, Universitet i Sørøst-Norge

Intro til Data Science med R
Grunnleggende modelleringsteknikker i statistikk/ Data Science, samt metoder i R som bistår til å strukturere og transformere data. 5 Studiepoeng, 30 studieplasser, søknadsfrist 1. august. Bachelornivå, Universitet i Bergen.

Innføring i Stor Data/Big Data - FULLTEGNET

Deltakerne vil få en innføring i innhold, bruksområder og applikasjon av stordata, blant annet for å forstå forretningsverdien av stordata.

 • 7,5 Studiepoeng, 50 Studieplasser, søknadsfrist 21.01.21, oppstart 15.02.21 NTNU

Innføring i programmering, inkl. Python, Modul 1 - FULLTEGNET
Grunnleggende datastrukturer som variabler, funksjoner, kontroll-flyt, lister og oppslagsverk. Grunnleggende kontroll flyt i programkode, så som betingelser, løkker og funksjoner. 5 Studiepoeng, 50 studieplasser. Søknadsfrist 05.01.21.

 • Oppstart 18.01.21. Bachelornivå. Universitetet i Bergen.

Innføring i programmering, inkl. Python, Modul 2
Enkel filbehandling, Enkel plotting av data. Hvordan bruke dokumentasjon for å lære å bruke nye pakker. Ulike ferdige programpakker.

 • 5 Studiepoeng, 75 studieplasser. Søknadsfrist 01.03.21. Oppstart 22.03.21. Bachelornivå. Universitetet i Bergen.

Grunnleggende programmering med Python - FULLTEGNET
Grunnleggende kunnskap om konstruksjoner og strukturer i programmering, samt innsikt i teknikk og metoder for feilfinning og utprøving.

 • 7,5 Studiepoeng, 50 Studieplasser. Søknadsfrist 10.12.20, oppstart 11.01.21, Bachelornivå, NTNU

IKT-sikkerhet

Digital Sikkerhet
Innføring i sikkerhetskultur, digital etikk, personvern, samt verdivurdering, risiko, sårbarhet, trusler, overvåking, deteksjon, hendelseshåndtering og opprydning.

 • 0 Studiepoeng, Universitet i Stavanger – DETTE STUDIET ER FULLTEGNET

Fulltegnede studier

Ved behov vil det bli satt opp nye tilbud.

Digital sikkerhet – Behov og trusselbildet - FULLTEGNET
Inneholder 4 moduler: Behov for DS, risikostyring, Sikkerhetsledelse og teknologi. 10 Studiepoeng, 32 studieplasser.

 • Søknadsfrist 15.12.20, Oppstart 12.01.21. Masternivå, NTNU

Informasjon om flere utdanningstilbud og lenke til påmelding kommer fortløpende.

·