Arbeidsliv

Andre tilbud

Se oversikten over andre tilbud som del av bransjeprogrammet.
Background photo

Forkurs til ingeniørutdanning

  • 15 studieplasser, oppstart 15. august. AOF Vestland Agder, avd. Haugesund.

Project managment of complex systems
The course is based on established and well proven methods and systems applied for management of complex systems and environments with rapid changes. Changes comes in technology, supply chains, organizations, and stakeholders. Successful projects require profound understanding of complexity, not only in systems but also in humans.

  • 7,5 Studiepoeng, 25 Studieplasser, Søknadsfrist 22.02.21, Oppstart 21.03.21. Universitet I Sørøst-Norge

Logistikkledelse - FULLTEGNET
Forstå hvordan beslutninger i integrerte verdikjeder påvirker selskapets resultat og konkurransefortrinn og kunne analysere styrker og svakheter ved forskjellige logistikkprosesser for å kunne skape bedre resultater.

  • 7,5 Studiepoeng, 50 Studieplasser, Søknadsfrist 15.12.20, oppstart uke 2, 21. NTNU

Bedriftsøkonomi
Du får en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi og du får innsikt i hvordandata fra regnskap kan benyttes i økonomiske beregninger.

  • 7,5 Studiepoeng, 25 Studieplasser, Høyskolen i Kristiania.

Prosjekt- og prosesstyring
Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.

  • 7,5 Studiepoeng, 25 Studieplasser, Høyskolen i Kristiania.

Endringsledelse
Vi ser på hvorfor endringene på organisasjonsnivå er nødvendige for å møte ulike behov både på samfunnsnivå og individnivå, og hvordan vi har beveget oss fra en mekanisk til en mer organisk organisasjonsstruktur.

  • 7,5 Studiepoeng, 25 Studieplasser, Høyskolen i Kristiania

Operativ personalledelse
Operativ personalledelse er et tverrfaglig emne som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag.

  • 7,5 Studiepoeng, 25 Studieplasser, Høyskolen i Kristiania

Operativ ledelse – utvikling av prestasjonsteam - FULLTEGNET
Faglig innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer i kriser, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av kontekst som organisasjon, teknologi og prosedyrer. Kurset skal gjennom denne innsikten bli bedre i stand til å forebygge ulykker og lede team i krisehåndtering.

  • 7,5 studiepoeng, søknadsfrist 15/1-21, oppstart 15.02.21, NTNU