Arbeidsliv

Arbeidsmiljøportalen

Background photo

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, STAMI, NAV og partene i arbeidslivet lanserte 7. desember 2020 en ny arbeidsmiljøportal. Satsningen skal bidra til at flere virksomheter jobber mer systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, for å redusere sykefravær. Arbeidsmiljøportalen gir konkrete verktøy og råd om hvordan man kan arbeide målrettet med arbeidsmiljø de enkelte bransjene, deriblant leverandørindustrien innen olje og gass. 

Du finner Arbeidsmiljøportalen her.