Image
Miljø

Beredskapsforum 2022

Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerer den 15. mars 2022 det årlige felles seminaret om beredskap mot akutte utslipp.