Image
Drift

Historisk lav risiko for storulykker på norsk sokkel

Antall hendelser med potensial for storulykker fortsetter å gå ned på norsk sokkel. Aldri før har den totale risikoen vært lavere.