Image
Miljø

Utslipp fra norsk sokkel går ned

Klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten gikk ned med 200 000 tonn i 2018 sammenlignet med 2017, viser årets miljørapport fra Norsk olje og gass.