Image

Positive til synliggjøring av klimarisiko

Norsk olje og gass er enig i Klimarisikoutvalgets vurdering om at "mer systematisk og sammenlignbar informasjon om robustheten ved nye utbyggingsprosjekter i...