Image

En subsidiert næring?

De neste tiårene vil oljenæringen lede en lønnsom utvikling mot lavutslippssamfunnet.